Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jestemy?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

Plan dnia
Poniej przedstawiamy ramowy plan dnia, jaki bdzie obowizywa w naszym Przedszkolu:

NASZ PLAN DNIA 

 • 07:00 - 09:00 Przychodzenie dzieci do Przedszkola – zabawy, zajcia odpowiadajce oczekiwaniom Przedszkolaków;
 • 09:00 - 09:30 przygotowanie do niadania, niadanie
 • 09:30 - 11:00 Zajcia dydaktyczne wynikajce z planów grup
 • 10:00 – 12:00 Zabawy na wieym powietrzu, spacery, swobodne zabawy dzieci; zajcia dodatkowe: taniec artystyczny, jzyk angielski
 • 12.10 - 13.00 obiad
 • 13.00 - 14.00 leakowanie maluchów, odpoczynek po posiku - zajcia relaksacyjne, wyciszajce, czytanie bajek
 • 13.30 - 14.20 Zabawy na wieym powietrzu, spacery, swobodne zabawy dzieci;
 • 14.20 - 15.00 zabawy dowolne
 • 14.30 - 15.15 podwieczorek
 • 15.00 - 17.00 odbieranie dzieci przez rodziców, zabawy w grupie 

ZAJCIA DODATKOWE

   PONIEDZIAEK

  WTOREK 

  RODA 

   CZWARTEK  

  PITEK 

  10.00-11.30
  taniec
  wszystkie grupy

  10.15-11.45
   jzyk angielski
  wszystkie grupy

  10.00-11.30
  rytmika
  wszystkie grupy

   10.15-11.45
   jzyk angielski
  wszystkie grupy

   

  OPIEKA LOGOPEDYCZNA

  Opiek logopedyczn nad dziemi z naszego Przedszkola sprawuje mgr Anna Wójcik kadego dnia tygodnia w godzinach 8:30-12:30.