Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jeste�my?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

POKAZOWY TRENING KARATE Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
26.04.2010.
pokazkarate.jpgRodzice naszych maych karateków, mieli okazj w ostatni pitek uczestniczy w pokazowym treningu.  Nasze Przedszkolaki pokazay wiele rónorodnych wicze, które wykonuj na treningach aby, wiczy swoj koordynacj ruchow, zwinno i gibko. Wykonay te pod okiem Pani Doroty – naszej instruktorki karate – kilka typowych wicze z zakresu technik karate. Zobacz zdjcia…


Z rozmów prowadzonych po pokazie wiemy, e najwiksze wraenie na rodzicach zrobia dyscyplina, jaka panowaa w trakcie zaj. Jej podstaw jest ponisza przysiga, jak dzieci wypowiadaj na pocztku i na kocu kadego treningu:

„Bdziemy wiczy nasze serca i ciaa dla osignicia pewnego, niewzruszonego ducha. Bdziemy przestrzega zasad grzecznoci poszanowania starszych oraz powstrzymywa si od gwatownoci - jednym sowem bdziemy grzeczni. Nie bdziemy stosowa ani rozpowszechnia sztuki karate poza dojo.”

Dzieci wykazay si nie tylko aktywnym udziaem w wiczeniach, ale take podstawow wiedz dotyczc historii karate Kyokushin.

Spotkanie dao te rodzicom okazj pokazania w jaki sposób zajcia karate, ksztatuj w dzieciach takie cechy jak: wytrwao, cierpliwo, systematyczno, pracowito i determinacj w osiganiu celów.

Serdecznie dzikujemy rodzicom za pitkow obecno. Naszym maym karatekom yczymy wytrwaoci i radoci z treningów. Pani Dorocie zarówno serdecznie dzikujemy za pokazowy trening, jak i dzikujemy za serce oraz peen profesjonalizm zarówno w odniesieniu do sztuki karate jak i do pracy z najmodszymi. Zobacz zdjcia…
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »