Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jeste�my?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

mgr Joanna Stawecka Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
26.07.2009.
joanna_s.jpg

mgr Joanna Stawecka

pomoc nauczyciela

 

Pani Asia od  wrzenia 2009 roku peni funkcj nauczyciela pomocniczego w grupie Soneczek (dzieci 4-letnie).

W 2007 roku ukoczya studia licencjackie- Pedagogika ze specjalnoci opiekuczo- wychowawcz z animacj sportu i rekreacji na WSP TWP w Lublinie. Nastpnie ukoczya na Uniwersytecie Marii Curie Skodowskiej w Lublinie studia magisterskie na kierunku Pedagogika ogólna. Podczas studiów odbywaa praktyki w lubelskich szkoach podstawowych w klasach I-III oraz w wietlicy szkolnej. Zapoznaa si wówczas take ze specyfik pracy pedagoga szkolnego i miaa okazj wspóorganizowa zajcia dla najmodszych dzieci podczas ferii zimowych. W trakcie studiów przez 4 lata pracowaa jako opiekunka, co zachcio j do podjcia pracy w przedszkolu.

W pracy z dziemi pani Asia jako wane okrela wspieranie ich prawidowego rozwoju, rozwijanie zainteresowa, dbanie o ich potrzeby. Najwaniejsze jednak jest to, by dzieciom jak najczciej towarzyszyy pozytywne emocje, by byy otoczone mioci i trosk. Jej zdaniem, aby speni te postulaty nauczyciel powinien spdza aktywnie czas ze swoimi podopiecznymi, motywowa do dziaania, sucha tego co maj do powiedzenia, wspódziaa z nimi w miej i radosnej atmosferze.

W czasie wolnym lubi chodzi na dugie spacery, gra w siatkówk, podróowa. W przyszoci planuje podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z Pedagogiki przedszkolnej.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »