Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jeste�my?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

mgr Agnieszka Czerniak Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
05.07.2009.
agnieszka_c.jpg

mgr Agnieszka Czerniak
nauczycielka

Pani Agnieszka od wrzenia 2009 roku prowadzi grup Soneczek, do której  uczszczaj dzieci 4-letnie.

W 2006 roku ukoczya studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS o kierunku pedagogika opiekucza. Natomiast w 2010 roku uzyskaa dyplom na studiach podyplomowych - specjalno pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna - na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W trakcie studiów odbywaa praktyki w rónych placówkach edukacyjnych i opiekuczo-wychowawczych, takich jak: przedszkole, szkoa podstawowa czy dom kultury. ródem interesujcego i bogatego dowiadczenia pedagogicznego by sta, jaki odbya w dwóch wietlicach rodowiskowych. Praca ta pozwolia jej zapozna si i zrozumie wiat dzieci pochodzcych ze specyficznych rodowisk wychowawczych oraz ich potrzeby emocjonalne i edukacyjne.
W pracy z dziemi respektuje i wspiera ich prawo oraz naturaln zdolno do spontanicznej aktywnoci, a take kieruje si zasad wspódziaania dziecka w tworzeniu sytuacji edukacyjnych. Traktowanie dziecka jako wspóuczestnika i wspótwórcy procesu nauczania-uczenia si, sprawia, i maluch nie zatraca, ale rozwija swoj kreatywno i adekwatn samoocen.
Prywatnie bardzo lubi czyta ksiki, zwaszcza literatur iberoamerykask, podrónicz oraz pedagogiczn, z zakresu technik wspierajcych rozwój dziecka. Relaksuje si przy muzyce, zarówno suchajc jej jak i taczc. Muzyka jest dla niej take bogatym ródem inspiracji w pracy – obserwuje wpyw rónych stylów i gatunków muzycznych na zachowanie si dziecka. W wolnych chwilach lubi spacerowa i jedzi na rowerze. Duo radoci przynosz jej take prace plastyczne, zwaszcza malowanie i technika origami.
W przyszoci chciaaby ukoczy kurs gry na gitarze i nauczy si jzyka hiszpaskiego. W krgu swoich zainteresowa zawodowych jest take pedagogika Marii Montessori oraz diagnoza i terapia jkania si i z tych dziedzin chciaaby ukoczy kolejne studia.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »