Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jeste�my?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

mgr Robert Suszko
Robert

mgr Robert Suszko
dyrektor metodyczny

Pan Robert sprawuje nadzór nad dziaalnoci Przedszkola przy ul. Doynkowej w zakresie pracy dydaktycznej. Jest te zaoycielem i wacicielem Przedszkola entliczek-pentliczek przy ul. Agatowej.

W 2000 roku ukoczy studia magisterskie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skodowskiej w Lublinie. W styczniu 2009 roku ukoczy Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej w WSP TWP w Lublinie. W chwili obecnej jest suchaczem III roku studiów doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych Instytutu Bada Edukacyjnych w Warszawie.
Od 2001 roku wspópracuje jako wykadowca z Wysz Szko Pedagogiczn w Lublinie prowadzc zajcia: komunikacja interpersonalna; zarzdzanie mediami; konstrukcja i wdraanie szkolnych programów wychowawczych. 
Od 1999 roku realizuje swoje pasje ksztaceniowe jako instruktor-trener w Centralnej Szkole Trenerskiej ZHP. Zajmuje si tam miedzy innymi zagadnieniami: budowania i ewaluacji pracy powiatowych jednostek terytorialnych NGO; wprowadzania zmian w organizacji; Public Relations; tworzenia i realizacji dotacji samorzdowych.
W latach 2001-2005 by kierownikiem projektu na szczeblu centralnym - "Stwarzanie warunków do dziaania powiatowej jednostki terytorialnej NGO".
W latach 1998 - wrzesie 2007 peni funkcj komendanta Hufca Lublin Zwizku Harcerstwa Polskiego.
Ukoczy midzy innymi kursy i szkolenia:
  • Kurs trenerski z zakresu skutecznej komunikacji organizowany przez Ministerstwo Gospodarki RP w Warszawie;
  • Szkolenie koczce si otrzymaniem Certyfikatu Instruktora programu profilaktyki alkoholowej "Trzeci Elementarz" organizowane przez Fundacj ETOH w Warszawie;
  • Szkolenie kierowników powiatowych jednostek terytorialnych NGO w Olsztynku;
  • Szkolenie z zakresu Funduszy Strukturalnych - Europejski Fundusz Spoeczny w Krakowie.

Praca w Przedszkolu to wg pana Roberta spenianie cudownej misji jak jest dawanie maluchom szczcia i speniania ich marze. 
Prywatnie interesuje si sztukami walk wschodu, aktywnie uprawiajc karate; fotografi - montaem, retuszem, technikami artystycznymi oraz turystyk... jak sam mówi "...gór mi trzeba i cigle mi mao..." 
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »