Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jeste�my?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

mgr Grzegorz Gruza
grzegorz

mgr Grzegorz Gruza
dyrektor

 

Pan Grzegorz jest dyrektorem naczelnym Przedszkola przy ul. Doynkowej. Zarzdza jego biec dziaalnoci tak, aby dzieci, rodzice i pracownicy jak najwyej oceniali funkcjonowanie placówki.

Jest absolwentem Wydziau Nauk o Ziemi Uniwersytetu M.C. Skodowskiej w Lublinie. Podyplomowo ukoczy studia z zakresu Public Relations w Wyszej Szkole Przedsibiorczoci i Administracji w Lublinie.

Od 1998 roku realizuje si jako wychowawca dzieci i modziey bdc instruktorem Zwizku Harcerstwa Polskiego. W ramach suby instruktorskiej by druynowym druyny harcerskiej, odpowiada za kierowanie dziaaniami programowymi druyn funkcjonujcych w ramach jednostki powiatowej ZHP w Lublinie, koordynowa prace programowe na poziomie wojewódzkim w ramach Zlotu „Gniezno 2000”, w którym brao udzia ponad 10 tysicy harcerzy. Od wielu lat wspiera instruktorów Hufca Lublin ZHP w rozwoju kompetencji wychowawczych.

W ramach zdobywania dowiadcze pedagogicznych w roku 2001 pracowa w USA jako opiekun na obozach letnich Fundacji „The Fresh Air Fund” z Nowego Jorku. Odby tam kurs pedagogiczny przygotowujcy do pracy na rzecz Fundacji.

Wspópracujc z jednym z wydawnictw podrczników prowadzi warsztaty pedagogiczne dla nauczycieli szkó podstawowych i gimnazjów z zakresu metod aktywizujcych. W warsztatach przez niego prowadzonych wzio udzia ponad 2000 nauczycieli.

Pasja pracy z ludmi oraz dowiadczenie we wspieraniu innych w rozwoju przerodziy si w zawód. Od 2004 roku zajmuje si prowadzeniem szkole menederskich w Polsce i Wielkiej Brytanii. W gronie swoich Klientów ma polskich i brytyjskich menederów m.in. takich firm jak: Toyota, Philips, Shell, Roto Frank, Whirlpool, Kraft Foods, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Finansów. Specjalizuje si w szkoleniach z zakresu kierowania ludmi.

Prywatnie jest mem Magorzaty oraz ojcem córki Weroniki, która uczszcza do grupy trzylatków - grupa Motylki (to chyba najlepszy test jakoci przedszkola, jaki jest w zasigu dyrektora). Jego pasj s góry - piesze wdrówki, wspinaczka, narty - oraz wspieranie organizacji pozarzdowych w sprawnym zarzdzaniu mark i zespoem (m.in. Bractwo Miosierdzia im. w. Brata Alberta w Lublinie, Tatrzaski Park Narodowy).

 
nastpny artyku »