Strona gwna
 

startAktualnociO przedszkoluProgramZajcia dodatkowePlan dniaKim jeste�my?PytaniaGaleriaKarta zgoszeniowaKontakt

 

Agatowa

 

O Przedszkolu

lok1.jpgPrzedszkole Prywatne "entliczek-pentliczek 2" powstao we wrzeniu 2009 roku i dziaa na podstawie wpisu do ewidencji szkó niepublicznych miasta Lublin.

 "Entliczek-pentliczek" jest nowoczesnym Przedszkolem o wysokim standardzie, które powstao dziki marzeniom o stworzeniu dziecicego wiata – penego radoci i odkrywania. 

Wiemy, e kluczem do stworzenia miejsca penego ciepa oraz ciekawej i mdrej pracy jest wyjtkowy zespó ludzi, dla którego przebywanie z dziemi oraz wspótworzenie z ich Rodzicami dziecicego wiata - to pasja. Takim zespoem jestemy.

Potrafimy stale wsuchiwa si w potrzeby Rodziców i reagolok2.jpgwa na nie. Wiemy, jak w pracy z dziemi kreowa ciep i pen bezpieczestwa atmosfer oraz realizowa nowoczesny program pracy. Chcemy, aby Przedszkolaki w peni cieszyy si dziecistwem oraz harmonijnie rozwijay. Mamy ambicj by najlepiej ocenianym - przez rodziców oraz ich dzieci - przedszkolem w Lublinie. Poprzeczk stawiamy sobie bardzo wysoko.

Oto kilka informacji o tym jak funkcjonuje Przedszkole:

lok4.jpgSiedziba
Przedszkole mieci si przy ulicy Doynkowej 19. Na powierzchni ponad 300 m2 powstay cztery kolorowe, bogato wyposaone sale dla wszystkich grup wiekowych. Tam Przedszkolaki bawi si, ucz  oraz wzajemnie poznaj.

 

plac1.jpgPrzedszkolny plac zabaw
Przedszkole dysponuje ogrodzonym placem zabawa o powirzchni 500 m2. Jest on wyposaony  w bezpieczne i sprzyjajce rozwojowi dzieci urzdzenia. Nasze Przedszkolaki maj du przestrze do zabawy i ruchu.

 

 

lok5.jpgPewno i bezpieczestwo

Wiemy jak wane dla Rodziców jest bezpieczestwo ich dzieci - sami jestemy rodzicami. Przedszkole  spenia najwysze wymogi bezpieczestwa. Przed otwarciem poddane zostao kontroli sanitarnej oraz przeciw-poarowej. Zadbalimy dodatkowo o system alarmowy, system przeciwpoarowy oraz system kontroli wej do budynku.

  

Czalok6.jpgs dziaania
Przedszkole dziaa od poniedziaku do pitku przez cay rok, z wyczeniem jednego z miesicy wakacyjnych. Jest otwarte w godzinach 6:45 - 17:00.

 

 

Opaty

Czesne za miesic w roku 2010/2011 wynosi 370 z. Cena ta obejmujelok3.jpg:

 • Codzienn opiek wykwalifikowanej i zaangaowanej kadry, która zadba o umiech i rozwój Pastwa dziecka. 
 • Zajcia tematyczne:
  - jzyk angielski,
  - rytmika,
  - zajcia taneczne,
  - opowieci biblijne.
 • Sta opiek psychologa oraz logopedy nad naszymi Przedszkolakami.
 • Dodatkowe konsultacje dla rodziców z pedagogiem i logoped (w przedszkolu jak równie na yczenie w Pastwa domu).
 • Warsztaty dla rodziców dot. wspierania rozwoju dziecka w praktyce.
 • Zaopatrywanie dziecka we wszelkie potrzebne materiay programowe (zadbamy o wygod rodziców).
 • Wycieczki dla dzieci oraz spotkania z interesujcymi gomi.
 • Piknik rodziny w ramach podsumowania roku, na który zapraszamy oboje rodziców naszych Podopiecznych.
 • Pomoc w znalezieniu opiekunki, gdyby pobyt Pastwa dziecka w Przedszkolu by przez pewien czas niemoliwy.
 • Ogrodzony plac zabaw, z którego bd korzysta nasze Przedszkolaki.
 • Comiesiczn korespondencj e-mailow z planem pracy dla grupy Pastwa dziecka oraz podsumowaniem pracy z poprzedniego miesica.

Dodatkowo - poza czesnem - moesz od nas oczekiwa:

 • Przywiezienia dziecka z domu, bd odwiezienia go do domu po zajciach - w sytuacjach dla Pastwa wyjtkowych (koszt to opata za przejazd dziecka i opiekuna taksówk).
 • Zaj dodatkowych dla dzieci: dodatkowe zajcia jzykowe, karate, zajcia teatralne.
 • Moliwo skonsultowania z pedagogiem organizacji i wystroju pokoju dziecka oraz doboru zabawek edukacyjnych wspierajcych jego waciwy rozwój. Pedagog przyjdzie do Pastwa domu i na miejscu udzieli konsultacji.

Dzienna stawka ywieniowa - nie wliczona w czesne - wynosi 10 z (niadanie, obiad i podwieczorek). W przypadku powiadomienia nas przez Rodziców o nieobecnoci dziecka, opaty z tego tytuu odliczone bd w kolejnym miesicu.

Wpisowe - patne raz w roku -  na rok 2010/2011 wynosi 350 z.

Jednorazowo pobierana jest opata roczna za ubezpieczenie dzieci NNW - w kwocie 35 z oraz 100 z na podrczniki i materiay plastyczne (tzw. wyprawka).

Wpaty wpisowego prosimy regulowa wg zasad, które  przekazywane s w momencie poinformowania Pastwa o wstpnym przyjciu dziecka do Przedszkola.

lok7.jpgWpaty naley dokonywa na konta:

ING BANK LSKI 87 1050 1953 1000 0090 6729 8936

 

 

Wyywienie lok8.jpg

Wszystkie posiki w naszym Przedszkolu s smaczne, wiee oraz zdrowe, dziki wspópracy z profesjonaln firm zajmujc si ich przygotowywaniem oraz dowoeniem na czas. Posiki porcjowane i wydawane s w nowoczenie urzdzonej przedszkolnej kuchni. Rozwizanie to z powodzeniem funkcjonuje w naszym Przedszkolu na ulicy Agatowej.

Jadospis dzienny przygotowywany jest przez dowiadczonego w ywieniu dzieci dietetyka. W ramach podwieczorków serwujemy dzieciom wycznie owoce oraz produkty mlekopochodne.

W kadej sali znajduje si dystrybutor z wod dostpn przez cay czas pobytu dzieci w Przedszkolu. 

Dlaczego warto odda dziecko wanie pod nasz opiek:plac2.jpg

Równie powanie traktujemy satysfakcj rodziców jak i zadowolenie naszych Przedszkolaków.

 • Gwarantujemy wyjtkowo zaangaowan kadr pedagogiczn. Nasza praca pedagogiczna opiera si zarówno na tradycyjnych, jak i nowatorskich metodach pracy.
 • Wierzymy, e rozwój przedszkolaków jest najlepszy, kiedy kadra przedszkola i rodzice wspólnie realizuj wytyczone cele. Zachcamy do penej wspópracy.
 • Z dowiadczenia wiemy jak wane dla rodziców jest bezpieczestwo dzieci - my te jestemy rodzicami! Dlatego gwarantujemy najwyszy poziom bezpieczestwa we wszystkich naszych pomieszczeniach oraz komfort dla Pastwa dziecka.
 • Przejmujemy na siebie maksymaln ilo zada organizacyjnych. Chcemy odcia rodziców i pozwoli im skoncentrowa si na relacji z dzieckiem oraz innych celach osobistych.
 • W naszej pracy jestemy zawsze dostpni i otwarci na pytania oraz sugestie rodziców.
 • Kadego z rodziców naszych przedszkolaków zapraszamy do udziau w  warsztatach pedagogicznych. Pozwol one uczestnikom na pogbianie praktycznych umiejtnoci wychowawczych.
 • Gwarantujemy zdrowe i smaczne jedzenie - wszystkie posiki przygotowywane s w oparciu o zalecenia dowiadczonego dietetyka.
 • Zapewniamy transport Pastwa dziecka z domu do przedszkola (lub odwrotnie) kiedy potrzebujesz tego w wyjtkowych sytuacjach. Wiemy, e zdarzaj si sytuacje, które wymagaj specjalnych rozwiza.
 • Zdecydowanie wykraczamy poza zakres usug typowego przedszkola. Chcemy oferowa rodzicom i dzieciom znacznie wicej ni inne przedszkola.