Strona główna
 

startAktualnościO przedszkoluProgramZajęcia dodatkowePlan dniaKim jeste�my?PytaniaGaleriaKarta zgłoszeniowaKontakt

 

Dożynkowa

 ban_ada1.gif

 

mgr Robert Suszko

mgr Robert Suszko
dyrektor metodyczny

Pan Robert jest założycielem i właścicielem Przedszkola.  Sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie pracy dydaktycznej i organizacyjnej, dba o to, aby zadowolone były dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy.

Robert
W 2000 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W styczniu 2009 roku ukończył Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej w WSP TWP w Lublinie. W chwili obecnej jest słuchaczem studiów doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
Od 2001 roku współpracuje jako wykładowca z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Lublinie prowadząc zajęcia: komunikacja interpersonalna; zarządzanie mediami; konstrukcja i wdrażanie szkolnych programów wychowawczych. 
Od 1999 roku realizuje swoje pasje kształceniowe jako instruktor-trener w Centralnej Szkole Trenerskiej ZHP. Zajmuje się tam miedzy innymi zagadnieniami: budowania i ewaluacji pracy powiatowych jednostek terytorialnych NGO; wprowadzania zmian w organizacji; Public Relations; tworzenia i realizacji dotacji samorządowych.
W latach 2001-2005 był kierownikiem projektu na szczeblu centralnym - "Stwarzanie warunków do działania powiatowej jednostki terytorialnej NGO".
W latach 1998 - wrzesień 2007 pełnił funkcję komendanta Hufca Lublin Związku Harcerstwa Polskiego.
Ukończył między innymi kursy i szkolenia:
  • Kurs trenerski z zakresu skutecznej komunikacji organizowany przez Ministerstwo Gospodarki RP w Warszawie;
  • Szkolenie kończące się otrzymaniem Certyfikatu Instruktora programu profilaktyki alkoholowej "Trzeci Elementarz" organizowane przez Fundację ETOH w Warszawie;
  • Szkolenie kierowników powiatowych jednostek terytorialnych NGO w Olsztynku;
  • Szkolenie z zakresu Funduszy Strukturalnych - Europejski Fundusz Społeczny w Krakowie.

Praca w Przedszkolu to wg pana Roberta spełnianie cudownej misji jaką jest dawanie maluchom szczęścia i spełniania ich marzeń. 
Prywatnie interesuje się sztukami walk wschodu, aktywnie uprawiając karate; aktywnie uprawia windsurfing; fotografią - montażem, retuszem, technikami artystycznymi oraz turystyką... jak sam mówi "...gór mi trzeba i ciągle mi mało..." 
 
następny artykuł »