Strona główna
 

startAktualnościO przedszkoluProgramZajęcia dodatkowePlan dniaKim jesteœmy?PytaniaGaleriaKarta zgłoszeniowaKontakt

 

Dożynkowa

 ban_ada1.gif

 

Program

  Program naszego Przedszkola oparty jest o solidne podstawy edukacyjne gwarantujące dzieciompacynki.jpg prawidłowy, harmonijny rozwój. Aby wzbogacić go i sprawić by stał się jeszcze bardziej atrakcyjny stosujemy także szereg sprawdzonych, acz nowatorskich metod pracy z przedszkolakami. Takie połączenie sprawia, że dzieci dużo łatwiej przyswajają sobie nową wiedzę i kształtują umiejętności, chętnie odkrywają nowe zagadnienia i mogą rozwijać swoje talenty.

Oto stosowane przez nas programy oraz metody pracy:

Razem w przedszkolu (J. Andrzejewska, J. Wierucka) – program ten jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz.19 – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) i stanowi fundament programowy pracy w przedszkolu.

matma.jpgDziecięca matematyka (E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska) – metoda wspomagająca rozwój umysłowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci – opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom.

Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) – metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenką, przy muzyce dzieci mają szansę kształtować swoją wyobraźnię, zdolności twórcze czy też improwizacji. Rozwija także motorykę dziecka i poznawanie wielozmysłowe. Metoda ta pomaga w integracji grupy.

usmiech.jpgMetoda Ruchu Rozwijającego (W. Sherborne) – metoda Weroniki Sherborne to swoisty niewerbalny trening interpersonalny. Dzięki niemu dziecko uczy się jak być z innymi – zarówno z dziećmi jak i dorosłymi – oraz jak czerpać prawdziwą radość z tych relacji. Stawia pierwsze kroki na płaszczyźnie współpracy z innymi, wzbogaca swoje doświadczenia społeczne.

Elementy Metody Marii Montessori – metoda ta skierowana jest ku swobodnemu, zindywidualizowanemu rozwojowi dziecka, pobudzając jego twórczość, spontaniczność i aktywność. Celem metody jest m.in. rozwinąć w dziecku wiarę we własne siły, samodzielność, samokontrolę dzięki specyficznym formom pracy i materiałom.

konstru.jpgPedagogika zabawy – celem tej metody jest m.in. wyzwolenie aktywności dziecka, wzmacnianie w nim poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wzmocnienie relacji w grupie a także rozwój percepcji słuchowej, wzrokowej oraz ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach, zabawach bogatych w różnorodne formy wyrazu tj: ruch, taniec, gesty, malowanie czy lepienie, pantomimę.

Metoda Klanzy (Zofia Zaorska) – u podstaw tej metody leży wiara w możliwości rozwojowe każdego człowieka i tak, jak pedagogika zabawy, skupiona jest na rozwijaniu twórczej, aktywnej postawy i stworzeniu takiej atmosfery, aby rozwijać w dziecku jego najlepsze cechy. Mają w tym pomóc takie formy jak tańce dla grupy, zabawy z chustą, zabawy wykorzystujące ruch, gest, parateatralne.

Kinezjologia edukacyjna (Paul Dennison) – to metoda wspierająca naturalny rozwój człowieka bez względu na wiek, za pomocą ćwiczeń ruchowych opracowanych w taki sposób, aby zintegrować działanie ciała i umysłu. Ćwiczenia między innymi wspomagają rozwój małej i dużej motoryki, koordynację i orientację w schemacie własnego ciała, rozluźniają napięcie mięśni.

Stosujemy także autorskie, profesjonalnie przygotowane programy pracy w zakresie: 

 • Opieka logopedyczna - w naszym Przedszkolu dzieci mają zapewnioną fachową pomoc logopedyczną. Zatrudniony w przedszkolu logopeda - mgr Karolina Stuczyńska pracuje z dziećmi pięć razy w tygodniu po 5 godzin. Wybiera ona dzieci do pracy indywidualnej w czasie badań przesiewowych, które wykonuje na początku roku szkolnego. Obecnie do logopedy uczęszcza na zajęcia indywidualne ok 25 dzieci. Ciekawe zabawy i ćwiczenia pani logopedy z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych, a przede wszystkim jej osobowość - miła aparycja, serdeczność i ciepło sprawiają, że dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia i często nie mogą się ich doczekać. Pani Karolina opiekę logopedyczną sprawuje każdego dnia tygodnia w godzinach 8:00-14:00.

 • Zajęcie taneczne - zajęcia taneczne oparte o program autorski zawierają elementy tańca taniec.jpgnowoczesnego oraz towarzyskiego. Celem zajęć oprócz poznawania kroków  oraz tworzenia układów tanecznych do opowieści muzycznych – jest rozwijanie koordynacji i pamięci ruchowej, poczucia rytmu oraz płynności ruchów przy wykorzystaniu naturalnej aktywności dzieci. Podczas zajęć wykorzystywana jest muzyka dobrana do propozycji tanecznych. Każda z grup uczestniczy w tych swoistych zabawach z tańcem według programu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci.

 • Rytmika - spotkania z rytmiką oparte o autorski program zróżnicowany dla wszystkich grup wiekowych mają na celu umuzykalnienie dzieci, wykształcenie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu i aparatu głosowego. Podczas zabaw muzycznych rozwijana jest koordynacja ruchowa oraz orientacja przestrzenna. Dzięki nauce nowych piosenek dzieci nie tylko dobrze się bawią, wystukując rytmy czy grając na instrumentach, ale również rozwijają pamięć oraz swoje zdolności muzyczne.

 • Język angielski "Cookie and friends"
  Nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, kart obrazkowych, środków audio oraz podręczników. Materiał oraz pomoce są specjalnie dostosowane do nauczania dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Posługujemy się podczas trwania zajęć takimi środkami dydaktycznymi jak piosenki, rymowanki, zgadywanki, gry dydaktyczne oraz zabawy ruchowe, w których ponadto w nauce języka wykorzystywane jest działanie oraz aktywność fizyczna. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim.

  Prowadzimy również zajęcia:
  malow.jpg
 • Wspieramy talenty - w ramach zajęć indywidualnych organizujemy spotkania dla dzieci uzdolnionych matematycznie, plastycznie, teatralnie. Są to spotkania, które wykraczają poza podstawowy zakres umiejętności dzieci w tych dziedzinach aktywności. Są one proponowane indywidualnie rodzicom dzieci, które wykazują ponadprzeciętne umiejętności w tych obszarach.

 • Warsztaty naukowe - podczas tych spotkań, nauczyciele wspólnie z dziećmi przeprowadzają proste doświadczenia naukowe. Warsztaty wprowadzają dzieci w świat fizyki, biologii, chemii. Tłumaczą otaczające nas zjawiska między innymi: na czym polega załamie i odbicie światła, jak zmieniają się fale głosowe, odkrywają sekrety dźwieku, dzieci mają okazję wywołać błyskawicę, być świadkami zimnych reakcji chemicznych i wielu wielu innych. Wszystkie interaktywne doświadczenia prowadzone są w oparciu o metodę zabawową.